Phim Tinh Thần Biến Phần 4
Cú pháp tìm kiếm: Tinh Thần Biến Phần 4 Phimmoi
NỘI DUNG PHIM

Vì để tìm tung tích của Ngọc Kiếm, mang tới đại chiến 3 tộc tiên ma rồng, tần vũ dưới sự trợ giúp của lan thúc, đã đạt được thanh ngọc kiếm thứ 8, trở nên lãnh đạo của thế lực lớn thứ tư đáy biển. Tần vũ quyết chí đứng trước thách thức mới. Hội tụ ngọc kiếm, mở tiên phủ. Sau cùng tiên phủ dần dần được gợi mở ra, thời điểm đi vào bảo địa, thách thức sinh tử chỉ mới bắt đầu

 

Xem Phim